Padel Sloterdijk Henk Koster 2020 (20)

Wildcards

In Nederland vinden er een aantal internationale toernooien plaats. Voor deze toernooien kan een wildcard worden aangevraagd. Spelers die niet worden toegelaten tot een toernooi, omdat zij bijvoorbeeld zijn gezakt op de ranglijst door een blessure of nog niet eerder internationale toernooien hebben gespeeld, hebben de mogelijkheid om een wildcard aan te vragen.

Voorwaarden aanvraag

Een wildcard kan alleen worden aangevraagd indien er gegronde redenen zijn dat iemand niet op basis van ranking/resultaten wordt geaccepteerd in het toernooi.

Wildcards kunnen alleen worden aangevraagd bij de KNLTB als de speler ook daadwerkelijk heeft ingeschreven voor het betreffende toernooi. Een wildcard kan uitsluitend via onderstaande formulier worden aangevraagd, met onderbouwing waarom deze wildcard wordt aangevraagd.

Toekenning

Het al dan niet toekennen van een wildcard gebeurt door de bondscoaches afhankelijk of er Wildcards beschikbaar zijn. Verzoeken met onderbouwing vanuit Toernooiorganisatie worden meegenomen in de afweging. Bij de toekenning spelen een aantal zaken een rol zoals leeftijd, ranking, vorm en ontwikkelingsfase. Uiterlijk de dinsdag voor aanvang van het toernooi wordt per e-mail bekend gemaakt of een speler recht heeft op een wildcard.

Procedure aanvraag 

  • Het aanvragen van wildcards wordt door één van de spelers van het padelkoppel aangevraagd.
  • Klikt onderstaand op de naam van het toernooi voor het aanvraagformulier van een wildcard.

Naam toernooi

Opening aanvraag Wildcard

Sluiting aanvraag Wildcard